Logga in
stäng
 

Ragn-Sells Recycling AB

Org.nr: 556057-3452

Verksamhet
Företagsform:
Registreringsdatum:
Aktiebolag
1952-11-10

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning. Bolaget skall även kunna bedriva leasing och finansiering samt utlåning och därmed förenlig verksamhet allt i den mån verksamheten inte är sådan som avser i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindeler ingångna av annat till samma koncern hörande företag.

Huvudbransch SNI
3811 - Insamling av icke-farligt avfall

Övriga branscher SNI
3812 - Insamling av farligt avfall
3821 - Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
3822 - Behandling och bortskaffande av farligt avfall
39 - Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Varukorg

Varukorgen är tom
Total:
© Bisnode 2019. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.