Montagetjänst i Forshaga AB

Org.nr: 556083-5943

Nyckeltal   2021-08 2020-04 2019-04
Omsättning (kSEK)   38 673 40 473 32 772
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -3 162 386 -694
Antal anställda   23 31 28
Omsättning/anställd (kSEK)   1261.1 1305.6 1170.4
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -7.9 1.8 -1.9
Kassalikviditet %   121.6 81.7 70.2
Soliditet %   6.9 23.5 24.0
Resultaträkning   2021-08 2020-04 2019-04
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   38 673 40 473 32 772
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -41 730 -39 734 -33 404
Avskrivningar (kSEK)   -676 -706 -382
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -3 056 740 -632
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -3 162 386 -694
Resultat före skatt (kSEK)   -3 162 386 -384
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   -3 162 386 -384
Balansräkning   2021-08 2020-04 2019-04
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 880 3 912 3 742
Summa varulager (kSEK)   0 3 685 4 326
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   8 990 12 717 10 909
Summa tillgångar (kSEK)   10 870 16 629 14 652
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   400 400 400
Årets resultat (kSEK)   -3 162 386 -384
Summa eget kapital (kSEK)   745 3 907 3 521
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   2 729 1 666 1 747
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   7 396 11 056 9 383
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   10 870 16 629 14 652
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.