Montagetjänst i Forshaga AB

Org.nr: 556083-5943

Nyckeltal   2023-08 2022-08 2021-08
Omsättning (kSEK)   46 788 29 451 38 673
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 474 -364 -3 162
Antal anställda   23 23 23
Omsättning/anställd (kSEK)   2034.3 1280.5 1261.1
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   5.7 -1.0 -7.9
Kassalikviditet %   124.6 98.4 121.6
Soliditet %   28.6 4.7 6.9
Resultaträkning   2023-08 2022-08 2021-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   46 788 29 451 38 673
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -44 137 -29 750 -41 730
Avskrivningar (kSEK)   -623 -514 -676
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 651 -297 -3 056
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 474 -364 -3 162
Resultat före skatt (kSEK)   2 474 -294 -3 162
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   2 474 -294 -3 162
Balansräkning   2023-08 2022-08 2021-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 735 2 025 1 880
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   8 485 7 506 8 990
Summa tillgångar (kSEK)   10 221 9 531 10 870
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   400 400 400
Årets resultat (kSEK)   2 474 -294 -3 162
Summa eget kapital (kSEK)   2 925 451 745
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   485 1 450 2 729
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   6 810 7 630 7 396
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   10 221 9 531 10 870
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.