AB Fromax

Org.nr: 556112-3844

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   6 577 7 873 8 669
Resultat efter finansnetto (kSEK)   367 397 713
Antal anställda   4 4 5
Omsättning/anställd (kSEK)   1644.3 1968.3 1733.8
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   5.7 5.1 8.3
Kassalikviditet %   346.0 305.5 197.6
Soliditet %   78.6 74.0 66.9
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   6 577 7 873 8 669
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -6 208 -7 521 -7 990
Avskrivningar (kSEK)   -201 -180 -201
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   369 352 678
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   367 397 713
Resultat före skatt (kSEK)   768 297 817
Skatt (kSEK)   169 65 182
Årets resultat (kSEK)   599 232 635
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 896 2 097 2 346
Summa varulager (kSEK)   1 103 1 117 1 293
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   4 421 4 227 4 188
Summa tillgångar (kSEK)   6 317 6 324 6 534
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   599 232 635
Summa eget kapital (kSEK)   4 201 3 602 3 370
Summa obeskattade reserver (kSEK)   980 1 380 1 280
Summa långfristiga skulder (kSEK)   177 323 418
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   959 1 018 1 465
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   6 317 6 324 6 534
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.