AAA

Screenbolaget i Stockholm AB

Org.nr: 556221-0491

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   44 486 57 210 58 916
Resultat efter finansnetto (kSEK)   581 5 811 2 617
Antal anställda   30 32 33
Omsättning/anställd (kSEK)   1482.9 1787.8 1785.3
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   736 675 297
Löner till övriga (kSEK)   10 811 12 073 13 207
Vinstmarginal %   1.4 10.2 4.5
Kassalikviditet %   246.6 244.0 192.4
Soliditet %   76.9 78.0 74.6
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   44 486 57 210 58 916
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -43 883 -54 181 -58 538
Avskrivningar (kSEK)   -274 -242 -378
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   603 3 028 378
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   581 5 811 2 617
Resultat före skatt (kSEK)   1 156 5 791 3 057
Skatt (kSEK)   262 691 208
Årets resultat (kSEK)   894 5 100 2 849
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   10 575 10 646 10 324
Summa varulager (kSEK)   6 554 7 434 8 195
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   24 012 22 865 21 956
Summa tillgångar (kSEK)   34 587 33 511 32 281
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   146 146 146
Årets resultat (kSEK)   894 5 100 2 849
Summa eget kapital (kSEK)   23 305 22 411 20 373
Summa obeskattade reserver (kSEK)   4 202 4 776 4 755
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   7 080 6 323 7 153
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   34 587 33 511 32 281
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.