AAA

Screenbolaget i Stockholm AB

Org.nr: 556221-0491

Nyckeltal   2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning (kSEK)   44 708 44 486 57 210
Resultat efter finansnetto (kSEK)   1 811 581 5 811
Antal anställda   24 30 32
Omsättning/anställd (kSEK)   1862.8 1482.9 1787.8
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   754 736 675
Löner till övriga (kSEK)   9 932 10 811 12 073
Vinstmarginal %   4.1 1.4 10.2
Kassalikviditet %   233.2 246.6 244.0
Soliditet %   74.8 76.9 78.0
Resultaträkning   2021-12 2020-12 2019-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   44 708 44 486 57 210
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -42 896 -43 883 -54 181
Avskrivningar (kSEK)   -309 -274 -242
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   1 813 603 3 028
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   1 811 581 5 811
Resultat före skatt (kSEK)   1 732 1 156 5 791
Skatt (kSEK)   377 262 691
Årets resultat (kSEK)   1 355 894 5 100
Balansräkning   2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   10 541 10 575 10 646
Summa varulager (kSEK)   7 055 6 554 7 434
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   26 913 24 012 22 865
Summa tillgångar (kSEK)   37 455 34 587 33 511
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   146 146 146
Årets resultat (kSEK)   1 355 894 5 100
Summa eget kapital (kSEK)   24 660 23 305 22 411
Summa obeskattade reserver (kSEK)   4 280 4 202 4 776
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   8 514 7 080 6 323
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   37 455 34 587 33 511
© Bisnode 2023. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.