AAA

Vadstena Klosterhotell AB

Org.nr: 556266-1792

Nyckeltal   2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning (kSEK)   70 549 57 855 44 015
Resultat efter finansnetto (kSEK)   8 757 5 463 -94
Antal anställda   36 27 27
Omsättning/anställd (kSEK)   1959.7 2142.8 1630.2
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   12.6 9.7 4.7
Kassalikviditet %   170.6 184.6 188.4
Soliditet %   67.5 65.6 67.2
Resultaträkning   2022-12 2021-12 2020-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   70 549 57 855 44 015
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -61 708 -52 221 -41 941
Avskrivningar (kSEK)   -779 -843 -910
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   8 841 5 635 2 074
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   8 757 5 463 -94
Resultat före skatt (kSEK)   6 914 4 313 634
Skatt (kSEK)   1 454 944 607
Årets resultat (kSEK)   5 460 3 369 27
Balansräkning   2022-12 2021-12 2020-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   27 555 13 417 11 531
Summa varulager (kSEK)   2 743 2 769 2 374
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   18 990 23 913 18 586
Summa tillgångar (kSEK)   46 545 37 330 30 118
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   150 150 150
Årets resultat (kSEK)   5 460 3 369 27
Summa eget kapital (kSEK)   25 206 19 746 16 377
Summa obeskattade reserver (kSEK)   7 945 6 102 4 952
Summa långfristiga skulder (kSEK)   3 871 26 183
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   9 522 11 455 8 606
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   46 545 37 330 30 118
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.