Körunda Golf & Konferenshotell i Ösmo AB

Org.nr: 556281-7261

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   18 158 26 391 25 785
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -3 642 152 1 088
Antal anställda   15 20 18
Omsättning/anställd (kSEK)   1210.5 1319.6 1432.5
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -20.0 0.6 4.2
Kassalikviditet %   68.7 124.3 175.9
Soliditet %   -35.7 32.7 48.7
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   18 158 26 391 25 785
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -21 793 -26 236 -24 695
Avskrivningar (kSEK)   -337 -291 -255
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -3 635 155 1 090
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -3 642 152 1 088
Resultat före skatt (kSEK)   -2 464 152 1 088
Skatt (kSEK)   0 45 244
Årets resultat (kSEK)   -2 464 107 844
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   850 925 865
Summa varulager (kSEK)   173 297 155
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   2 549 5 055 6 006
Summa tillgångar (kSEK)   3 399 5 980 6 871
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   550 550 550
Årets resultat (kSEK)   -2 464 107 844
Summa eget kapital (kSEK)   -1 212 1 252 2 645
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 900 900
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 154 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   3 458 3 828 3 326
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   3 399 5 980 6 871
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.