Taxinge Slottscafé AB

Org.nr: 556288-7934

Nyckeltal   2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning (kSEK)   19 189 16 953 14 701
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 451 2 749 648
Antal anställda   17 14 15
Omsättning/anställd (kSEK)   1128.8 1210.9 980.1
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   13.1 16.3 4.4
Kassalikviditet %   330.1 403.4 247.2
Soliditet %   70.6 73.7 63.9
Resultaträkning   2022-12 2021-12 2020-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   19 189 16 953 14 701
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -16 683 -14 192 -14 052
Avskrivningar (kSEK)   -301 -409 -543
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 508 2 762 649
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 451 2 749 648
Resultat före skatt (kSEK)   1 845 2 165 571
Skatt (kSEK)   375 418 75
Årets resultat (kSEK)   1 470 1 747 496
Balansräkning   2022-12 2021-12 2020-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 907 1 827 1 959
Summa varulager (kSEK)   307 268 179
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   9 240 6 364 4 045
Summa tillgångar (kSEK)   11 146 8 191 6 004
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   1 470 1 747 496
Summa eget kapital (kSEK)   6 717 5 287 3 540
Summa obeskattade reserver (kSEK)   1 470 963 379
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   2 706 1 511 1 564
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   11 146 8 191 6 004
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.