Taxinge Slottscafé AB

Org.nr: 556288-7934

Nyckeltal   2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning (kSEK)   16 953 14 701 18 833
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 749 648 558
Antal anställda   14 15 19
Omsättning/anställd (kSEK)   1210.9 980.1 991.2
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   16.3 4.4 3.0
Kassalikviditet %   403.4 247.2 204.2
Soliditet %   73.7 63.9 55.9
Resultaträkning   2021-12 2020-12 2019-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   16 953 14 701 18 833
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -14 192 -14 052 -18 272
Avskrivningar (kSEK)   -409 -543 -562
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 762 649 561
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 749 648 558
Resultat före skatt (kSEK)   2 165 571 545
Skatt (kSEK)   418 75 125
Årets resultat (kSEK)   1 747 496 420
Balansräkning   2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 827 1 959 1 803
Summa varulager (kSEK)   268 179 297
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   6 364 4 045 4 059
Summa tillgångar (kSEK)   8 191 6 004 5 862
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   1 747 496 420
Summa eget kapital (kSEK)   5 287 3 540 3 044
Summa obeskattade reserver (kSEK)   963 379 302
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   1 511 1 564 1 842
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   8 191 6 004 5 862
© Bisnode 2023. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.