Hällsnäs AB

Org.nr: 556311-3322

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   13 515 26 688 24 918
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -6 810 -5 019 -2 900
Antal anställda   19 28 24
Omsättning/anställd (kSEK)   711.3 953.1 1038.3
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -50.2 -18.5 -11.3
Kassalikviditet %   42.5 114.6 95.7
Soliditet %   30.2 32.3 31.9
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   13 515 26 688 24 918
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -20 299 -31 632 -27 730
Avskrivningar (kSEK)   -899 -915 -792
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -6 785 -4 942 -2 812
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -6 810 -5 019 -2 900
Resultat före skatt (kSEK)   -1 626 1 0
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   -1 626 1 0
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   3 960 4 700 5 042
Summa varulager (kSEK)   529 569 558
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   1 777 5 697 5 489
Summa tillgångar (kSEK)   5 737 10 397 10 532
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   3 000 3 000 3 000
Årets resultat (kSEK)   -1 626 1 0
Summa eget kapital (kSEK)   1 734 3 361 3 359
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 068 2 564 2 019
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   2 935 4 473 5 153
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   5 737 10 397 10 532
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.