Heda Security AB

Org.nr: 556319-3217

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   169 929 167 660 133 950
Resultat efter finansnetto (kSEK)   12 729 -8 107 1 568
Antal anställda   60 69 67
Omsättning/anställd (kSEK)   2832.2 2429.9 2665.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   1 539 1 599 1 842
Löner till övriga (kSEK)   31 819 34 896 23 450
Vinstmarginal %   8.1 -4.3 1.2
Kassalikviditet %   78.2 72.5 74.2
Soliditet %   21.6 10.5 24.7
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   169 929 167 660 133 950
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -156 218 -176 258 -127 910
Avskrivningar (kSEK)   -1 533 -1 800 -1 511
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   13 710 -8 597 6 039
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   12 729 -8 107 1 568
Resultat före skatt (kSEK)   9 625 102 -1 057
Skatt (kSEK)   1 993 0 174
Årets resultat (kSEK)   7 632 102 -1 231
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   51 437 54 535 25 383
Summa varulager (kSEK)   5 363 3 639 5 520
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   39 468 36 463 36 612
Summa tillgångar (kSEK)   90 905 90 998 61 995
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   1 100 1 100 1 100
Årets resultat (kSEK)   7 632 102 -1 231
Summa eget kapital (kSEK)   16 102 8 498 8 396
Summa obeskattade reserver (kSEK)   4 501 1 396 8 847
Summa långfristiga skulder (kSEK)   26 673 35 844 2 826
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   43 629 45 260 41 926
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   90 905 90 998 61 995
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.