R. A. Karlssons Gräv & Schakt AB

Org.nr: 556412-5374

Nyckeltal   2022-04 2021-04 2020-04
Omsättning (kSEK)   2 163 2 406 2 975
Resultat efter finansnetto (kSEK)   70 -9 -439
Antal anställda   1 1 2
Omsättning/anställd (kSEK)   2163.0 2406.0 1487.5
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   3.8 0.2 -14.7
Kassalikviditet %   267.5 201.8 248.4
Soliditet %   34.2 22.6 25.7
Resultaträkning   2022-04 2021-04 2020-04
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   2 163 2 406 2 975
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -2 081 -2 403 -3 411
Avskrivningar (kSEK)   -93 -188 -134
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   82 5 -436
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   70 -9 -439
Resultat före skatt (kSEK)   70 -9 -439
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   70 -9 -439
Balansräkning   2022-04 2021-04 2020-04
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   551 644 156
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   444 549 929
Summa tillgångar (kSEK)   995 1 193 1 085
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   70 -9 -439
Summa eget kapital (kSEK)   340 270 279
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   489 650 432
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   166 272 374
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   995 1 193 1 085
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.