Kvalitetsdryck i Nyköping AB

Org.nr: 556526-6763

Nyckeltal   2023-12 2022-12 2021-12
Omsättning (kSEK)   0 0 0
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -17 -17 -10
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet %   5910.0 6090.0 2060.0
Soliditet %   98.5 98.4 95.6
Resultaträkning   2023-12 2022-12 2021-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   0 0 0
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -17 -17 -10
Avskrivningar (kSEK)   0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -17 -17 -10
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -17 -17 -10
Resultat före skatt (kSEK)   -17 403 -10
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   -17 403 -10
Balansräkning   2023-12 2022-12 2021-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   0 0 0
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   591 609 206
Summa tillgångar (kSEK)   591 609 206
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   -17 403 -10
Summa eget kapital (kSEK)   582 599 197
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   10 10 10
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   591 609 206
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.