Sodexo AB

Org.nr: 556528-2984

Nyckeltal   2023-08 2022-08 2021-08
Omsättning (kSEK)   3 714 865 3 278 605 3 084 997
Resultat efter finansnetto (kSEK)   220 239 171 600 50 718
Antal anställda   3 836 3 707 3 626
Omsättning/anställd (kSEK)   968.4 884.4 850.8
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   19 510 14 074 10 532
Löner till övriga (kSEK)   1 315 260 1 252 741 1 243 044
Vinstmarginal %   6.1 5.4 1.8
Kassalikviditet %   117.8 115.7 100.4
Soliditet %   41.6 38.8 33.1
Resultaträkning   2023-08 2022-08 2021-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   3 714 865 3 278 605 3 084 997
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -3 498 750 -3 103 500 -3 007 400
Avskrivningar (kSEK)   -144 985 -106 939 -108 007
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   216 115 175 105 77 597
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   220 239 171 600 50 718
Resultat före skatt (kSEK)   166 561 130 882 42 880
Skatt (kSEK)   31 772 28 108 15 451
Årets resultat (kSEK)   134 789 102 774 27 429
Balansräkning   2023-08 2022-08 2021-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   480 755 423 723 420 137
Summa varulager (kSEK)   35 890 29 160 24 618
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   955 839 952 247 787 549
Summa tillgångar (kSEK)   1 436 594 1 375 970 1 207 686
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   108 391 108 391 108 391
Årets resultat (kSEK)   134 789 102 774 27 429
Summa eget kapital (kSEK)   422 859 424 439 321 666
Summa obeskattade reserver (kSEK)   223 345 140 413 99 695
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   780 685 798 105 760 205
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   1 436 594 1 375 970 1 207 686
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.