Utö Värdshus AB

Org.nr: 556545-1209

Nyckeltal   2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning (kSEK)   35 256 28 829 36 390
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -944 -732 -2 753
Antal anställda   23 26 44
Omsättning/anställd (kSEK)   1532.9 1108.8 827.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   1.9 -2.5 -7.6
Kassalikviditet %   325.7 239.7 274.4
Soliditet %   83.4 84.1 78.9
Resultaträkning   2021-12 2020-12 2019-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   35 256 28 829 36 390
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -34 601 -29 589 -39 181
Avskrivningar (kSEK)   -879 -841 -916
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   656 -761 -2 791
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -944 -732 -2 753
Resultat före skatt (kSEK)   2 317 1 281 -1 878
Skatt (kSEK)   871 274 -385
Årets resultat (kSEK)   1 446 1 007 -1 493
Balansräkning   2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   14 089 17 015 11 982
Summa varulager (kSEK)   838 527 864
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   13 591 8 726 14 201
Summa tillgångar (kSEK)   27 680 25 741 26 184
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   1 000 1 000 1 000
Årets resultat (kSEK)   1 446 1 007 -1 493
Summa eget kapital (kSEK)   23 096 21 650 20 653
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   670 670 670
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   3 915 3 421 4 861
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   27 680 25 741 26 184
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.