Utö Värdshus AB

Org.nr: 556545-1209

Nyckeltal   2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning (kSEK)   42 101 35 256 28 829
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -986 -944 -732
Antal anställda   25 23 26
Omsättning/anställd (kSEK)   1684.0 1532.9 1108.8
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -2.3 1.9 -2.5
Kassalikviditet %   318.2 325.7 239.7
Soliditet %   82.3 83.4 84.1
Resultaträkning   2022-12 2021-12 2020-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   42 101 35 256 28 829
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -43 218 -34 601 -29 589
Avskrivningar (kSEK)   -806 -879 -841
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -1 116 656 -761
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -986 -944 -732
Resultat före skatt (kSEK)   475 2 317 1 281
Skatt (kSEK)   27 871 274
Årets resultat (kSEK)   448 1 446 1 007
Balansräkning   2022-12 2021-12 2020-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   13 525 14 089 17 015
Summa varulager (kSEK)   707 838 527
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   15 085 13 591 8 726
Summa tillgångar (kSEK)   28 611 27 680 25 741
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   1 000 1 000 1 000
Årets resultat (kSEK)   448 1 446 1 007
Summa eget kapital (kSEK)   23 544 23 096 21 650
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   550 670 670
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   4 518 3 915 3 421
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   28 611 27 680 25 741
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.