Gnistans Bygg AB

Org.nr: 556562-1900

Nyckeltal   2021-08 2020-08 2019-08
Omsättning (kSEK)   13 817 13 416 12 815
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -138 -108 57
Antal anställda   8 9 8
Omsättning/anställd (kSEK)   1727.1 1490.7 1601.9
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)   3 311
Vinstmarginal %   -0.9 -0.7 0.5
Kassalikviditet %   143.0 293.3 253.5
Soliditet %   34.2 64.4 61.5
Resultaträkning   2021-08 2020-08 2019-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   13 817 13 416 12 815
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -14 072 -13 513 -12 755
Avskrivningar (kSEK)   -28 -40 -45
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -254 -97 59
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -138 -108 57
Resultat före skatt (kSEK)   -491 -108 12
Skatt (kSEK)   0 0 7
Årets resultat (kSEK)   -491 -108 5
Balansräkning   2021-08 2020-08 2019-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   86 296 337
Summa varulager (kSEK)   0 270 438
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   1 323 4 315 4 672
Summa tillgångar (kSEK)   1 408 4 611 5 009
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   102 102 102
Årets resultat (kSEK)   -491 -108 5
Summa eget kapital (kSEK)   481 2 971 3 080
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   3 3 3
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   925 1 379 1 670
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   1 408 4 611 5 009
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.