Hotell Kristina AB

Org.nr: 556573-9595

Nyckeltal   2022-06 2021-06 2020-06
Omsättning (kSEK)   27 595 14 530 19 079
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 523 -607 -7 069
Antal anställda   14 11 18
Omsättning/anställd (kSEK)   1971.1 1320.9 1059.9
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   9.1 -3.1 -34.7
Kassalikviditet %   110.6 71.3 159.2
Soliditet %   33.7 7.4 1.2
Resultaträkning   2022-06 2021-06 2020-06
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   27 595 14 530 19 079
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -25 070 -14 984 -25 695
Avskrivningar (kSEK)   -583 -443 -1 517
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 524 -454 -6 616
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 523 -607 -7 069
Resultat före skatt (kSEK)   2 523 -607 -5 440
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   2 523 -607 -5 440
Balansräkning   2022-06 2021-06 2020-06
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 937 2 132 26 038
Summa varulager (kSEK)   454 148 274
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   7 026 4 579 11 048
Summa tillgångar (kSEK)   8 963 6 711 37 086
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   200 200 200
Årets resultat (kSEK)   2 523 -607 -5 440
Summa eget kapital (kSEK)   3 023 499 456
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 29 862
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   5 941 6 211 6 768
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   8 963 6 711 37 086
© Bisnode 2023. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.