Hotell Kristina AB

Org.nr: 556573-9595

Nyckeltal   2023-06 2022-06 2021-06
Omsättning (kSEK)   32 516 27 595 14 530
Resultat efter finansnetto (kSEK)   1 626 2 523 -607
Antal anställda   18 14 11
Omsättning/anställd (kSEK)   1806.4 1971.1 1320.9
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   5.0 9.1 -3.1
Kassalikviditet %   135.0 110.6 71.3
Soliditet %   43.4 33.7 7.4
Resultaträkning   2023-06 2022-06 2021-06
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   32 516 27 595 14 530
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -30 903 -25 070 -14 984
Avskrivningar (kSEK)   -540 -583 -443
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   1 612 2 524 -454
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   1 626 2 523 -607
Resultat före skatt (kSEK)   888 2 523 -607
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   888 2 523 -607
Balansräkning   2023-06 2022-06 2021-06
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 743 1 937 2 132
Summa varulager (kSEK)   384 454 148
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   7 266 7 026 4 579
Summa tillgångar (kSEK)   9 009 8 963 6 711
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   200 200 200
Årets resultat (kSEK)   888 2 523 -607
Summa eget kapital (kSEK)   3 911 3 023 499
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   5 098 5 941 6 211
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   9 009 8 963 6 711
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.