Hällesta Buss AB

Org.nr: 556579-8682

Nyckeltal   2023-08 2022-08 2021-08
Omsättning (kSEK)   98 147 68 803 64 451
Resultat efter finansnetto (kSEK)   27 934 13 278 15 194
Antal anställda   60 53 45
Omsättning/anställd (kSEK)   1635.8 1298.2 1432.2
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   1 298 1 137 1 144
Löner till övriga (kSEK)   22 841 18 776 15 059
Vinstmarginal %   28.7 19.3 23.6
Kassalikviditet %   357.6 312.1 895.2
Soliditet %   87.7 80.6 88.5
Resultaträkning   2023-08 2022-08 2021-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   98 147 68 803 64 451
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -70 425 -55 496 -49 250
Avskrivningar (kSEK)   -8 699 -8 347 -8 958
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   27 723 13 308 15 201
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   27 934 13 278 15 194
Resultat före skatt (kSEK)   12 600 6 650 12 580
Skatt (kSEK)   2 373 1 361 2 711
Årets resultat (kSEK)   10 227 5 289 9 869
Balansräkning   2023-08 2022-08 2021-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   93 389 74 243 26 414
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   27 376 36 878 64 750
Summa tillgångar (kSEK)   120 765 111 122 91 164
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   10 227 5 289 9 869
Summa eget kapital (kSEK)   80 534 74 307 69 018
Summa obeskattade reserver (kSEK)   32 575 19 541 14 913
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 5 458 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   7 656 11 816 7 233
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   120 765 111 122 91 164
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.