Marimike AB

Org.nr: 556611-1497

Nyckeltal   2021-04 2020-04 2019-04
Omsättning (kSEK)   3 498 2 868 4 232
Resultat efter finansnetto (kSEK)   870 -362 1 131
Antal anställda   3 3 3
Omsättning/anställd (kSEK)   1166.0 956.0 1410.7
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   30.0 -5.4 30.9
Kassalikviditet %   54.1 43.9 87.0
Soliditet %   18.5 12.5 23.9
Resultaträkning   2021-04 2020-04 2019-04
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   3 498 2 868 4 232
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -2 906 -3 026 -4 140
Avskrivningar (kSEK)   -354 -336 -349
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   592 -158 91
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   870 -362 1 131
Resultat före skatt (kSEK)   870 9 1 878
Skatt (kSEK)   94 8 184
Årets resultat (kSEK)   776 1 1 694
Balansräkning   2021-04 2020-04 2019-04
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   11 772 12 122 12 658
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   1 828 1 824 2 125
Summa tillgångar (kSEK)   13 599 13 946 14 783
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   200 200 200
Årets resultat (kSEK)   776 1 1 694
Summa eget kapital (kSEK)   2 351 1 574 3 074
Summa obeskattade reserver (kSEK)   217 217 588
Summa långfristiga skulder (kSEK)   7 655 7 998 8 679
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   3 377 4 157 2 443
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   13 599 13 946 14 783
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.