Dafastor AB

Org.nr: 556621-3814

Nyckeltal   2021-08 2020-08 2019-08
Omsättning (kSEK)   600 600 600
Resultat efter finansnetto (kSEK)   178 186 193
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   40.3 41.7 40.0
Kassalikviditet %   147.0 241.5 94.0
Soliditet %   10.0 7.0 14.9
Resultaträkning   2021-08 2020-08 2019-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   600 600 600
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -358 -351 -360
Avskrivningar (kSEK)   -304 -290 -285
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   242 250 240
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   178 186 193
Resultat före skatt (kSEK)   178 186 192
Skatt (kSEK)   38 40 42
Årets resultat (kSEK)   140 146 150
Balansräkning   2021-08 2020-08 2019-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   3 594 3 528 3 731
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   772 727 312
Summa tillgångar (kSEK)   4 365 4 255 4 042
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   140 146 150
Summa eget kapital (kSEK)   437 297 601
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   3 403 3 657 3 109
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   525 301 332
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   4 365 4 255 4 042
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.