Balingsholm Herrgård AB

Org.nr: 556624-5832

Nyckeltal   2021-06 2020-06 2019-06
Omsättning (kSEK)   9 845 14 536 19 395
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -2 006 -902 604
Antal anställda   11 14 17
Omsättning/anställd (kSEK)   895.0 1038.3 1140.9
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -16.3 -3.4 5.3
Kassalikviditet %   146.8 117.3 126.6
Soliditet %   17.6 23.4 25.2
Resultaträkning   2021-06 2020-06 2019-06
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   9 845 14 536 19 395
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -11 453 -15 035 -18 373
Avskrivningar (kSEK)   -760 -811 -755
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -1 607 -500 1 022
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -2 006 -902 604
Resultat före skatt (kSEK)   -73 -399 604
Skatt (kSEK)   31 2 251
Årets resultat (kSEK)   -104 -401 353
Balansräkning   2021-06 2020-06 2019-06
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   24 000 24 818 25 437
Summa varulager (kSEK)   127 110 114
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   4 238 2 732 3 286
Summa tillgångar (kSEK)   28 238 27 550 28 723
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   -104 -401 353
Summa eget kapital (kSEK)   4 959 5 063 5 463
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 1 775 2 278
Summa långfristiga skulder (kSEK)   20 200 18 200 18 200
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   2 800 2 235 2 505
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   28 238 27 550 28 723
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.