Håbo-Tibble Förvaltnings AB

Org.nr: 556641-0402

Nyckeltal   2021-08 2020-08 2019-08
Omsättning (kSEK)   1 013 781 700
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -195 1 727 279
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)   0
Löner till övriga (kSEK)   0
Vinstmarginal %   68.5 229.7 50.6
Kassalikviditet %   23.9 27.4 16.5
Soliditet %   66.9 57.3 37.4
Resultaträkning   2021-08 2020-08 2019-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   1 013 781 700
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -320 -987 -346
Avskrivningar (kSEK)   -29 -29 -29
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   694 -206 354
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -195 1 727 279
Resultat före skatt (kSEK)   -115 2 010 329
Skatt (kSEK)   151 5 74
Årets resultat (kSEK)   -266 2 005 255
Balansräkning   2021-08 2020-08 2019-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   5 857 6 706 6 063
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   196 511 440
Summa tillgångar (kSEK)   6 053 7 217 6 503
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   -266 2 005 255
Summa eget kapital (kSEK)   3 869 4 134 2 130
Summa obeskattade reserver (kSEK)   235 0 384
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 130 1 218 1 320
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   820 1 865 2 670
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   6 053 7 217 6 503
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.