Håbo-Tibble Förvaltnings AB

Org.nr: 556641-0402

Nyckeltal   2022-08 2021-08 2020-08
Omsättning (kSEK)   319 1 013 781
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -97 -195 1 727
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -16.3 68.5 229.7
Kassalikviditet %   15.8 23.9 27.4
Soliditet %   66.7 66.9 57.3
Resultaträkning   2022-08 2021-08 2020-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   319 1 013 781
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -371 -320 -987
Avskrivningar (kSEK)   -29 -29 -29
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -52 694 -206
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -97 -195 1 727
Resultat före skatt (kSEK)   -5 -115 2 010
Skatt (kSEK)   0 151 5
Årets resultat (kSEK)   -5 -266 2 005
Balansräkning   2022-08 2021-08 2020-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   5 828 5 857 6 706
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   129 196 511
Summa tillgångar (kSEK)   5 958 6 053 7 217
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   -5 -266 2 005
Summa eget kapital (kSEK)   3 864 3 869 4 134
Summa obeskattade reserver (kSEK)   143 235 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 133 1 130 1 218
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   818 820 1 865
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   5 958 6 053 7 217
© Bisnode 2023. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.