Upplands Stängsel AB

Org.nr: 556662-7237

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   90 610 83 888 78 370
Resultat efter finansnetto (kSEK)   3 227 -6 864 7 005
Antal anställda   27 30 24
Omsättning/anställd (kSEK)   3355.9 2796.3 3265.4
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   3.6 -8.0 9.0
Kassalikviditet %   118.1 87.3 148.5
Soliditet %   39.2 30.0 44.4
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   90 610 83 888 78 370
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -87 364 -90 649 -71 401
Avskrivningar (kSEK)   -568 -468 -247
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   3 246 -6 759 6 970
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   3 227 -6 864 7 005
Resultat före skatt (kSEK)   3 227 -5 064 5 456
Skatt (kSEK)   0 0 1 241
Årets resultat (kSEK)   3 227 -5 064 4 215
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   1 940 2 269 1 836
Summa varulager (kSEK)   5 314 8 456 5 599
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   22 927 24 168 30 604
Summa tillgångar (kSEK)   24 868 26 437 32 440
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   3 227 -5 064 4 215
Summa eget kapital (kSEK)   9 753 7 926 12 991
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 1 800
Summa långfristiga skulder (kSEK)   204 510 817
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   14 911 18 001 16 833
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   24 868 26 437 32 440
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.