A-Borrning AB

Org.nr: 556678-7023

Nyckeltal   2021-08 2020-08 2019-08
Omsättning (kSEK)   4 741 4 462 3 747
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 677 2 785 3 091
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   57.5 62.4 82.5
Kassalikviditet %   354.3 292.7 395.5
Soliditet %   75.4 80.8 81.7
Resultaträkning   2021-08 2020-08 2019-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   4 741 4 462 3 747
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -2 014 -1 678 -2 106
Avskrivningar (kSEK)   -237 -214 -235
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 727 2 785 1 641
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 677 2 785 3 091
Resultat före skatt (kSEK)   1 040 2 094 3 087
Skatt (kSEK)   224 449 361
Årets resultat (kSEK)   816 1 645 2 726
Balansräkning   2021-08 2020-08 2019-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   2 456 2 439 2 653
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   2 983 1 320 5 181
Summa tillgångar (kSEK)   5 439 3 759 7 834
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   816 1 645 2 726
Summa eget kapital (kSEK)   2 930 2 114 5 980
Summa obeskattade reserver (kSEK)   1 501 1 186 535
Summa långfristiga skulder (kSEK)   167 8 9
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   842 451 1 310
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   5 439 3 759 7 834
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.