Körunda Holding AB

Org.nr: 556801-3105

Nyckeltal   2020-12 2018-12 2017-12
Omsättning (kSEK)   0 0 0
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -573 1 520 1 551
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet %   154.2 9316.0 4600.0
Soliditet %   39.7 96.0 94.7
Resultaträkning   2020-12 2018-12 2017-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   0 0 0
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -23 -22 -21
Avskrivningar (kSEK)   0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -23 -22 -21
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -573 1 520 1 551
Resultat före skatt (kSEK)   -562 1 611 1 551
Skatt (kSEK)   0 25 12
Årets resultat (kSEK)   -562 1 586 1 539
Balansräkning   2020-12 2018-12 2017-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   100 100 700
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   1 312 2 329 1 748
Summa tillgångar (kSEK)   1 412 2 429 2 448
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   -562 1 586 1 539
Summa eget kapital (kSEK)   561 2 074 1 988
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 330 422
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   851 25 38
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   1 412 2 429 2 448
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.