Ekonomitjänst Sthlm AB

Org.nr: 556877-0837

Nyckeltal   2021-03 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   2 161 1 471 1 513
Resultat efter finansnetto (kSEK)   379 56 11
Antal anställda   2 2
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 735.5 756.5
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   20.5 8.1 4.8
Kassalikviditet %   153.3 169.8 87.8
Soliditet %   28.5 17.7 16.2
Resultaträkning   2021-03 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   2 161 1 471 1 513
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -1 718 -1 353 -1 439
Avskrivningar (kSEK)   -28 -22 -22
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   443 119 73
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   379 56 11
Resultat före skatt (kSEK)   379 56 11
Skatt (kSEK)   87 13 5
Årets resultat (kSEK)   292 43 6
Balansräkning   2021-03 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   2 043 2 071 2 118
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   466 309 216
Summa tillgångar (kSEK)   2 509 2 379 2 334
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   50 50 50
Årets resultat (kSEK)   292 43 6
Summa eget kapital (kSEK)   714 422 379
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 491 1 776 1 709
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   304 182 246
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   2 509 2 379 2 334
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.