Operose AB

Org.nr: 556915-4452

Nyckeltal   2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning (kSEK)   4 123 3 688 1 781
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -568 233 -342
Antal anställda   3 2 2
Omsättning/anställd (kSEK)   1374.3 1844.0 890.5
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   -12.6 7.6 -16.5
Kassalikviditet %   367.9 56.0 501.1
Soliditet %   41.6 26.1 6.0
Resultaträkning   2022-12 2021-12 2020-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   4 123 3 688 1 781
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -4 642 -3 408 -2 074
Avskrivningar (kSEK)   0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -519 281 -294
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -568 233 -342
Resultat före skatt (kSEK)   -568 233 -342
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   -568 233 -342
Balansräkning   2022-12 2021-12 2020-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   0 0 0
Summa varulager (kSEK)   2 002 1 479 833
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   2 506 1 568 1 294
Summa tillgångar (kSEK)   2 506 1 568 1 294
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   88 88 88
Årets resultat (kSEK)   -568 233 -342
Summa eget kapital (kSEK)   1 042 410 77
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   1 327 999 1 125
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   137 159 92
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   2 506 1 568 1 294
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.