Cimbrishamns hotell och restaurang AB

Org.nr: 559002-7735

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   24 974 25 729 25 159
Resultat efter finansnetto (kSEK)   3 960 1 553 1 749
Antal anställda   28 28 28
Omsättning/anställd (kSEK)   891.9 918.9 898.5
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   16.0 6.2 7.2
Kassalikviditet %   297.6 287.9 274.8
Soliditet %   68.1 57.4 54.5
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   24 974 25 729 25 159
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -20 986 -24 261 -23 444
Avskrivningar (kSEK)   -179 -387 -143
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   3 988 1 467 1 714
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   3 960 1 553 1 749
Resultat före skatt (kSEK)   2 998 1 117 1 175
Skatt (kSEK)   674 267 279
Årets resultat (kSEK)   2 324 850 896
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   2 729 649 1 309
Summa varulager (kSEK)   305 263 255
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   12 021 11 505 9 675
Summa tillgångar (kSEK)   14 750 12 154 10 984
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   2 324 850 896
Summa eget kapital (kSEK)   7 349 5 025 4 375
Summa obeskattade reserver (kSEK)   3 464 2 503 2 066
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 721 1 115
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   3 937 3 905 3 428
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   14 750 12 154 10 984
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.