Cimbrishamns hotell och restaurang AB

Org.nr: 559002-7735

Nyckeltal   2023-12 2022-12 2021-12
Omsättning (kSEK)   30 349 32 263 32 456
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 251 5 701 5 584
Antal anställda   19 18
Omsättning/anställd (kSEK)   1597.3 1792.4 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   7.4 17.7 17.2
Kassalikviditet %   185.1 314.8 280.7
Soliditet %   68.9 73.0 65.9
Resultaträkning   2023-12 2022-12 2021-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   30 349 32 263 32 456
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -28 148 -26 560 -26 871
Avskrivningar (kSEK)   -267 -244 -251
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   2 200 5 705 5 585
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   2 251 5 701 5 584
Resultat före skatt (kSEK)   4 100 4 365 4 661
Skatt (kSEK)   954 921 998
Årets resultat (kSEK)   3 146 3 444 3 663
Balansräkning   2023-12 2022-12 2021-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   9 468 7 115 3 333
Summa varulager (kSEK)   499 347 298
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   10 307 16 052 18 578
Summa tillgångar (kSEK)   19 776 23 168 21 911
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   100 100 100
Årets resultat (kSEK)   3 146 3 444 3 663
Summa eget kapital (kSEK)   10 602 12 456 11 012
Summa obeskattade reserver (kSEK)   3 874 5 723 4 388
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   5 300 4 989 6 512
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   19 776 23 168 21 911
© Dun & Bradstreet 2024. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.