Laerka Kapital 2 AB

Org.nr: 559111-5323

Nyckeltal   2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning (kSEK)   0 0 0
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -2 -2 -3
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet %   0.0 0.0 0.0
Soliditet %   100.0 100.0 100.0
Resultaträkning   2020-12 2019-12 2018-12
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   0 0 0
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -2 -2 -3
Avskrivningar (kSEK)   0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -2 -2 -3
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -2 -2 -3
Resultat före skatt (kSEK)   -2 -2 -3
Skatt (kSEK)   0 0 0
Årets resultat (kSEK)   -2 -2 -3
Balansräkning   2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   6 039 4 395 3 056
Summa varulager (kSEK)   0 0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   191 137 78
Summa tillgångar (kSEK)   6 230 4 532 3 134
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   50 50 50
Årets resultat (kSEK)   -2 -2 -3
Summa eget kapital (kSEK)   6 230 4 532 3 133
Summa obeskattade reserver (kSEK)   0 0 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   0 0 0
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   6 230 4 532 3 134
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.