A-Borrning Finans AB

Org.nr: 559241-0137

Nyckeltal   2021-08 2020-08
Omsättning (kSEK)   0 0
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -11 -37
Antal anställda  
Omsättning/anställd (kSEK)   0.0 0.0
Löner till Styrelse och VD (kSEK)  
Löner till övriga (kSEK)  
Vinstmarginal %   0.0 0.0
Kassalikviditet %   1.6 3.3
Soliditet %   31.6 0.8
Resultaträkning   2021-08 2020-08
Intäkter  
Total omsättning (kSEK)   0 0
Kostnader  
Summa rörelsekostnader (kSEK)   -3 -4
Avskrivningar (kSEK)   0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK)   -3 -4
 
Resultat efter finansnetto (kSEK)   -11 -37
Resultat före skatt (kSEK)   985 4
Skatt (kSEK)   211 1
Årets resultat (kSEK)   774 3
Balansräkning   2021-08 2020-08
Tillgångar  
Summa anläggningstillgångar (kSEK)   3 309 3 309
Summa varulager (kSEK)   0 0
Summa omsättningstillgångar (kSEK)   36 44
Summa tillgångar (kSEK)   3 345 3 353
Eget kapital och skulder  
Aktiekapital (kSEK)   25 25
Årets resultat (kSEK)   774 3
Summa eget kapital (kSEK)   802 28
Summa obeskattade reserver (kSEK)   327 0
Summa långfristiga skulder (kSEK)   0 2 000
Summa kortfristiga skulder (kSEK)   2 216 1 325
Summa eget kapital och skulder (kSEK)   3 345 3 353
© Bisnode 2022. Alla rättigheter reserverade | Denna webbplats använder cookies

Ett fel har uppstått

Var god och försök igen.